konkur

Uwaga konkurs
Zrób zdjęcie samochodu promującego imprezę, polub i udostępnij nasz fanpage.

foto-jfd-001 foto-jdf-002 foto-jfd-003

Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy zrobić zdjęcie samochodu promującego Jadar Family Drift 3.
Im więcej zdjęć zrobicie, tym większa szansa na nagrodę!

Szukajcie więc, róbcie im zdjęcia i udostępniajcie je na Facebooku na stronie Family Drift Jedlińsk.
Spośród udostępnionych zdjęć komisja konkursowa wybierze i nagrodzi najciekawsze.

Do wygrania lot widokowy motoparalotnią!

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Regulamin konkursu Jadar Family Drift 3 Jedlińsk 2017

 1. Organizatorami konkursu są: Wójt Gminy Jedlińsk, Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku oraz grupa „Przyjaźni Gminie”.
 2. Celem konkursu jest promocja imprezy plenerowej Jadar Family Drift 3 Jedlińsk 2017.
 3. Przedmiotem konkursu jest odszukanie samochodu promującego imprezę Jadar Family Drift 3 Jedlińsk 2017 (z tylną szybą oklejoną grafiką promująca imprezę), parkującego lub poruszającego się w miejscach publicznych oraz wykonanie zdjęcia tego samochodu.
 4. Uczestnikiem konkursu może być każda zainteresowana osoba, bez ograniczeń wiekowych.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  • akceptacja regulaminu;
  • wykonanie zdjęcia samochodu promującego imprezę;
  • udostępnienie wykonanego zdjęcia na osi czasu strony „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebook;
  • udostępnienie strony „Family Drift Jedlińsk” na swojej osi czasu na portalu Facebook;
  • polubienie strony „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebook.
 6. Wykonane i udostępnione zdjęcie powinno wyraźnie przedstawiać fotografowany samochód, a zwłaszcza naklejki z grafiką promująca imprezę.
 7. Wykonane i udostępnione zdjęcie nie może przedstawiać treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających czyjeś dobra.
 8. Termin zgłaszania (udostępniania) zdjęć upływa 22 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 (decyduje data i czas udostępnienia zdjęcia na stronie „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebook).
 9. Zdjęcia zostaną ocenione prze komisję konkursową powołaną przez organizatorów.
 10. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzców.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 czerwca 2017 r.
 12. Komisja oceni zdjęcia pod względem: zgodności z celem konkursu, walorów promocyjnych zdjęcia. Komisja weźmie pod uwagę kreatywność uczestników.
 13. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem portalu Facebook.
 14. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebook oraz na stronie internetowej jadar-family-drift.eu.
 15. Nagrodą w konkursie jest przelot motoparalotnią (w terminie uzgodnionym z pilotem motoparalotni – Mariuszem Stępniem), a także unikalne gadżety z logo imprezy.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wykonanych i udostępnionych zdjęć w celach promocji imprezy Jadar Family Drift 3 Jedlińsk 2017 lub kolejnych edycji imprezy w latach następnych.
 17. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji konkursu przed czasem jego zakończenia, nie wręczając nagrody.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 19. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.