konkurs3

Uwaga konkurs #3!
Polub i udostępnij nasz fanpage.

 1. Polub i udostępnij nasz fanpage!
 2. Napisz komentarz pod ulotką konkursową: DLACZEGO TY POWINIENEŚ OTRZYMAĆ TĘ NAGRODĘ?
 3. Spośród komentarzy umieszczonych na naszej stronie, komisja konkursowa wybierze i nagrodzi najciekawsze.

» WEŹ UDZIAŁ «

Do zdobycia:
– SmartWatch
– voucher na przejazd taxi dirft
– voucher do Sali VIP w klubie Taboo w Starej Błotnicy
– unikalne gadżety z logo imprezy

Regulamin konkursu #3 Jadar Family Drift Jedlińsk 2016

 1. Organizatorami konkursu są: Wójt Gminy Jedlińsk, Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku oraz grupa „Przyjaźni Gminie”.
 2. Celem konkursu jest promocja imprezy plenerowej Jadar Family Drift Jedlińsk 2016.
 3. Przedmiotem konkursu jest zamieszczenie komentarza na stronie „Family Drift Jedlińsk” na Facebooku, pod ulotką promującą imprezę. Treść komentarza powinna odpowiadać na pytanie: „Dlaczego Ty powinieneś otrzymać tę nagrodę?”
 4. Uczestnikiem konkursu może być każda zainteresowana osoba, bez ograniczeń wiekowych.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  • akceptacja regulaminu;
  • napisanie komentarza na stronie „Family Drift Jedlińsk” na Facebooku, pod ulotką promującą imprezę;
  • udostępnienie strony „Family Drift Jedlińsk” na swojej osi czasu na portalu Facebook;
  • polubienie strony „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebook.
 6. Zamieszczony komentarz nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających czyjeś dobra. Komentarze niespełniające tego warunku lub niezwiązane z konkursem i imprezą będą usuwane.
 7. Termin zgłaszania (zamieszczania) komentarzy upływa 24 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 (decyduje data i czas zamieszczenia komentarza na stronie „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebook).
 8. Komentarze zostaną ocenione prze komisję konkursową powołaną przez organizatorów.
 9. Po upływie terminu zgłoszeń, komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzców.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 czerwca 2016 r.
 11. Komisja oceni komentarze pod względem: zgodności z celem konkursu i walorów promocyjnych. Komisja weźmie pod uwagę kreatywność uczestników.
 12. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem portalu Facebook.
 13. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebook oraz na stronie internetowej jadar-family-drift.eu.
 14. Nagrodami w konkursie są smartwatch, vouchery na przejazd taxi drift, vouchery do sali VIP w klubie Taboo w Starej Błotnicy oraz unikalne gadżety z logo imprezy.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zamieszczonych komentarzy w celach promocji imprezy Jadar Family Drift Jedlińsk 2016.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji konkursu przez czasem jego zakończenia, nie wręczając nagrody.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 18. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.