Regulamin konkursów Jadar Family Drift Jedlińsk 2016

 1. Organizatorami konkursu są: Wójt Gminy Jedlińsk, Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku oraz grupa „Przyjaźni Gminie”.
 2. Celem konkursu jest promocja imprezy plenerowej Jadar Family Drift Jedlińsk 2016.
 3. Przedmiotem konkursu jest odszukanie samochodu promującego imprezę Jadar Family Drift Jedlińsk 2016, parkującego lub poruszającego się w miejscach publicznych oraz wykonanie zdjęcia swojej osoby na tle tego samochodu.
 4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
  • kategoria 1 (konkurs #1) – wykonanie zdjęcia na tle DirftoVana – samochodu marki Chrysler oklejonego grafika promująca imprezę;
  • kategoria 2 (konkurs #2) – wykonanie zdjęcia na tle jednego z samochodów z tylną szybą oklejoną grafiką promująca imprezę.
 5. Uczestnikiem konkursu może być każda zainteresowana osoba, bez ograniczeń wiekowych.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  • akceptacja regulaminu;
  • wykonanie zdjęcia samochodu promującego imprezę;
  • udostępnienie wykonanego zdjęcia na osi czasu strony „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebooku;
  • udostępnienie strony „Family Drift Jedlińsk” na swojej osi czasu na portalu Facebooku;
  • polubienie strony „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebooku.
 7. Wykonane i udostępnione zdjęcie powinno wyraźnie przedstawiać fotografowany samochód, a zwłaszcza naklejki z grafiką promująca imprezę.
 8. Wykonane i udostępnione zdjęcie nie może przedstawiać treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających czyjeś dobra.
 9. Termin zgłaszania (udostępniania) zdjęć upływa 24 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 (decyduje data i czas udostępnienia zdjęcia na stronie „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebooku).
 10. Zdjęcia zostaną ocenione prze komisję konkursową powołaną przez organizatorów.
 11. Po upływie terminu nadsyłania utworów, komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzców.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 czerwca 2016 r.
 13. Komisja oceni zdjęcia pod względem: zgodności z celem konkursu, walorów promocyjnych zdjęcia. Komisja weźmie pod uwagę kreatywność uczestników.
 14. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem portalu Facebook.
 15. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebooku oraz na stronie internetowej jadar-family-drift.eu.
 16. Nagrodami w konkursie są vouchery na przejazd taxi drift, vouchery do sali VIP w klubie Taboo w Starej Błotnicy, unikalne gadżety z logo imprezy oraz:
  • w kategorii 1 (konkurs #1) – nawigacja samochodowa;
  • w kategorii 2 (konkurs #2) – zestaw słuchawkowy bluetooth.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wykonanych i udostępnionych zdjęć w celach promocji imprezy Jadar Family Drift Jedlińsk 2016.
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji konkursu przez czasem jego zakończenia, nie wręczając nagrody.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 20. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.