Podczas Jadar Family Drift 8 kwestowaliśmy na Dominika Jędrasiewicza z Bierwieckiej Woli w gminie Jedlińsk.

Dominik ma 39 lat i cierpi na dziecięce porażenie mózgowe o podłożu genetycznym połączone z zespołem Downa.

Porusza się na wózku z napędem elektrycznym, którym steruje opiekun, ponieważ nie jest w stanie tego robić ze względu na przykurcze w obrębie dłoni. Do chodzenia jest mu niezbędny balkonik. Konieczna jest także ciągła rehabilitacja ruchowa.

Dominik potrzebuje obecnie specjalnego łóżka rehabilitacyjnego, które usprawniłoby opiekę nad nim i ułatwiłoby mu wstawanie. Ponadto balkonik, który wykorzystuje do chodzenia jest zbyt wąski – trzeba kupić szerszy, w którym będą się mieściły nogi Dominika.