Uwaga konkurs #1!
Zrób zdjęcie na tle DriftoVana, polub i udostępnij nasz fanpage.

Ostatnio auto stało na Rynku w Jedlińsku. Gdzie można będzie  spotkać DriftoVana promującego Jadar Family Drift 2 Jedlińsk 2016 będziemy powiadamamiać na naszym fanpage’u.
1. Polub i udostępnij nasz fanpage.
2. Zrób sobie zdjęcie na tle DriftoVana (tzw. „selfie” lub standardowe zrobione przez drugą osobę)
3. Wrzuć wykonane zdjęcie na tablicę naszego Fanpage’a.
Spośród zdjęć umieszczonych na naszej stronie, komisja konkursowa wybierze i nagrodzi najciekawsze.

Do zdobycia:
– nawigacja samochodowa
– voucher na przejazd taxi dirft
– voucher do Sali VIP w klubie Taboo w Starej Błotnicy
– unikalne gadżety z logo imprezy

Ze względu na kapryśną pogodę nie jesteśmy w stanie już teraz podać kolejnych terminów akcji. Obserwujcie na bieżącą nasz fanpage, będziemy tam zapowiadać gdzie i kiedy będzie stał nasz DriftoVan.

Regulamin konkursu #1 Jadar Family Drift Jedlińsk 2016

 1. Organizatorami konkursu są: Wójt Gminy Jedlińsk, Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku oraz grupa „Przyjaźni Gminie”.
 2. Celem konkursu jest promocja imprezy plenerowej Jadar Family Drift Jedlińsk 2016.
 3. Przedmiotem konkursu jest odszukanie samochodu promującego imprezę Jadar Family Drift Jedlińsk 2016 (DirftoVana – samochodu marki Chrysler oklejonego grafika promująca imprezę), parkującego lub poruszającego się w miejscach publicznych oraz wykonanie zdjęcia swojej osoby na tle tego samochodu.
 4. Uczestnikiem konkursu może być każda zainteresowana osoba, bez ograniczeń wiekowych.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  • akceptacja regulaminu;
  • wykonanie zdjęcia samochodu promującego imprezę;
  • udostępnienie wykonanego zdjęcia na osi czasu strony „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebook;
  • udostępnienie strony „Family Drift Jedlińsk” na swojej osi czasu na portalu Facebook;
  • polubienie strony „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebook.
 6. Wykonane i udostępnione zdjęcie powinno wyraźnie przedstawiać fotografowany samochód, a zwłaszcza naklejki z grafiką promująca imprezę.
 7. Wykonane i udostępnione zdjęcie nie może przedstawiać treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających czyjeś dobra.
 8. Termin zgłaszania (udostępniania) zdjęć upływa 24 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 (decyduje data i czas udostępnienia zdjęcia na stronie „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebook).
 9. Zdjęcia zostaną ocenione prze komisję konkursową powołaną przez organizatorów.
 10. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzców.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 czerwca 2016 r.
 12. Komisja oceni zdjęcia pod względem: zgodności z celem konkursu, walorów promocyjnych zdjęcia. Komisja weźmie pod uwagę kreatywność uczestników.
 13. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem portalu Facebook.
 14. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie „Family Drift Jedlińsk” na portalu Facebook oraz na stronie internetowej jadar-family-drift.eu.
 15. Nagrodami w konkursie są vouchery na przejazd taxi drift, vouchery do sali VIP w klubie Taboo w Starej Błotnicy, unikalne gadżety z logo imprezy oraz nawigacja samochodowa.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wykonanych i udostępnionych zdjęć w celach promocji imprezy Jadar Family Drift Jedlińsk 2016.
 17. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji konkursu przez czasem jego zakończenia, nie wręczając nagrody.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 19. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.